Deprecated: mysql_pconnect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/take123/public_html/mikika.pl/funkcje_bazy.php on line 4

KSIĘGI HANDLOWE

-prowadzenie i przechowywanie przez Biuro księgi rachunkowej(zgodnie z ustawą o rachunkowości,przepisami prawa podatkowego oraz zakładowym planem kont)
 
-prowadzenie ewidencji dloa celów podatku od towarów i usług
 
-sporządzenie deklaracji podatkowych
 
-prowadzenie ewidencji środków trwałych,wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 
-sporządzenie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat
 
-reprezentowanie w Urzędach Skarbowych oraz ZUS
 
-możliwość odbioru dokumentów z siedziby firmy
 
 
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 
-prowadzenie i przechowywanie przez Biuro podatkowej księgi pezychodów i rozchodów
 
-prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usłg
 
-sporządzenie deklaracji podatkowych
 
-prowadzenie ewidencji środków trwałych,wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 
-sporządzenie zeznaia rocznego
 
-reprezentowanie u Urzędach Skarbowych oraz ZUS
 
-możliwość odbioru dokumentów z siedziby firmy
 
 
RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
 
-prowadzenie i przechowywanie przez Biuro ewidencji ryczałtowej
 
-prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usłg
 
-sporządzenie deklaracji podatkowych
 
-prowadzenie ewidencji środków trwałych,wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 
-sporządzenie zeznaia rocznego
 
-reprezentowanie u Urzędach Skarbowych oraz ZUS
 
-możliwość odbioru dokumentów z siedziby firmy
 
 
KADRY I PŁACE
 
Obsługa kadrowo-płacowa polega na:
 
-sporządzenie umowy o pracę oraz rejestracja w ZUS
 
-sporządzenie świadectwa pracy oraz wyrejestrowanie z ZUS
 
-sporządzanie list płac
 
-naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy
 
-sporządzanie umów zlecenia(dzieło) oraz rachunków do w/w umów
 
-sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS
 
-sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki podatku dochodowego od wynagrodzeń
 
-sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach
 
-sporządzanie rocznego rozliczenia podatku pracowników(PIT 40)
 
-prowadzenie komputerowo kartotek wynagrodzeń pracowników,kartotek urlopowych oraz czasu pracy
 
-wystawianie zaświadczeń dla pracowników.

 

Biuro Rachunkowe MIKIKA Anna Nowicka.
Adres: ul. Garwolińska 16, 04-348 Warszawa.
Telefon: (22) 610 75 82. NIP: 1131184716